כותבת הלכה

 המאמר התפרסם בתוך הספר כותבות הלכה, בעריכת מיכל טיקוצ'ינסקי וחיותה דויטש, בהוצאת תבונות