"בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך"

חזון צהלי

גיבושה של קהילה יראת שמים, שיש בה ערכים של רעות ושל שמחה. קהילת עובדת ה' השמחה בקיום מצוותיו. קהילה המבססת את הקשרים החברתיים שבתוכה על נתינה ותמיכה, על ענווה וקשב ללא שיפוטיות וציניות. קהילה המתפללת ולומדת בבית מדרש יהודי מעמיק, קיומי ורלוונטי המבקש לקיים תורת  חיים. קהילה המחפשת את דרכן של נשים צעירות לקחת חלק במשימותיה הציוניות של החברה הישראלית. קהילה שהמרחב המשותף של חברותיה מושתת על עשייה, התנדבות ופעלתנות. על חיבור לחיים והבנת החיים בקבוצה הכוללים התמודדות עם מתחים מתוך דיבור ישיר והקשבה. קהילה השואפת לשותפות באחריות על המציאות הישראלית, וחותרת למפגשים משמעותיים ולדיאלוגים עם קבוצות שונות בתוכה.

מטרתנו לשלח את החניכות לשנתיים של שרות משמעותי בצה"ל בכל זרועות הצבא ותפקידיו, מתוך הבנה כי לקיחת אחריות משותפת עם כלל הציבור הישראלי במשימתו הציונית היא מרחב של עשיה מאחדת ושל מפגש.

תקוותנו ואמונתנו היא שבתום פרק הלימוד תגבש בוגרת צהלי זהות פנימית ואיתנה ובפרק המשימה הצבאי, תצליח להיפגש עם מגוון אנושי ודתי של עמיתים מתוך שמירה על זהותה, ומתוך עמדה פנימית איתנה שמקרינה מאורה על סביבותיה. שליחות שהיא כולה עוז אך נעשית בענווה.

מטרתנו היא לגבש חזון של יראת שמיים שותפות ומפגש בחברה הישראלית, חזון שיוביל את בוגרות צהלי לאורך חייהן גם אחרי סיום השירות.  חיים של אחריות, של כבוד לאדם באשר הוא ושל הובלת החברה הישראלית המשוסעת למרחב איתן של כבוד לכל אדם, של צדק ומשפט, של רעות ושלום. חזון שיתקיים במרחבים של מפגש בין בני אדם, ובמרחב מכבד זה תשרה גם השכינה.
מטרות מעשיות:

נעודד כל חניכה  למצוא מקומה בבית המדרש, ולהתנסות בחוויה של 'טעמו וראו כי טוב ה'.

נעודד כל חניכה לפתח את  היכולת להכיר בדרך התורה וההלכה פנים המשמעותיות וחיוניות לחייה.

 אנו משתדלות להביא כל חניכה להתקדמות בפיתוח משמעת פנימית, שמשמעותה הבנה כי דווקא שמירה על חוקים (ומצוות) היא הדרך להגיע לחופש אמיתי.

אנו פועלות בשאיפה שכל חניכה תכיר את כלי הנפש והאישיות שלה, ותתאמן בסיטואציות שונות ומורכבות בתחומי ארגון זמן ותקציב, ביצוע משימות והובלת קבוצה. משימות שתפגוש בעתיד בשירותה הצבאי ובאזרחות.

אנו פועלות בשאיפה ללמד כל חניכה דרכים לעבודת המידות, לקניית עמל תורה ולפיתוח עולם מחשבה עצמאי שיכוון אותה לבחור בטוב. בחירה יום יומית  שתובילו אותה לקחת אחריות על עצמה על משפחת וקהילתה, ועל עמה.

אנו פועלות בשאיפה לקרב כל אחת ליכולת לקבל את עצמה ולאהוב את עצמה. להאמין בכוחותיה להתמודד להישיר מבט אל החיים. אנו משתדלות לוודא כי כל חניכה התקדמה ביכולת תפקודה בקבוצה, והנעת עצמה וחברותיה לביצוע משימות.

אנו משתדלות  שכל חניכה תפנים כי השירות של בת דתית בצבא הינו אתגר קשה וכי עליה להכין את עצמה היטב על מנת לעמוד בו בכבוד.

אנו משתדלות ללוות כל חניכה בדרך להבנה כי הבחירה במסלול של שירות צבאי היא אך תחילתה של דרך ארוכה של בחירות יום יומיות שבהם תעמוד כחיילת דתיה.

נוודא כי כל חניכה התנסתה בחוויה של נתינה לזולת, הן בתוך המכינה והן מחוצה לה.

נוודא כי בתהליך ההתמיינות לתפקידים בצבא, כל בת ביררה לעצמה מהן יכולותיה למעשה, ומהי המסגרת בו תגיע למיצוי כוחותיה על מנת למקסם את תרומתה בשתי שנות השירות שלה. 

נשאף כי כל חניכה תבין שבסופו של דבר השירות בצבא בכל תפקיד היא זכות. וכי בכל מקום שתהיה בו עליה לוודא שהיא עושה את המיטב שביכולתה המקצועית ושואפת לעשות טוב ככל האפשר לאנשים סביבה.

אנו פועלות בשאיפה לקיים קבוצה מגובשת, בעלת הרגלי דיון והכרעה, המסוגלת לפעול ולהגיע להישגים.  המכירה בגודל המשימה העומדת לפניה, ומגיעה מתוך כך לשילוב הנכון של אחריות, ענווה ומודעות עצמית.


תפילתנו היא כי גם את ככול  בוגרות המכינה תזכי לקדש שם שמים במעשיך ובבחירותיך. ויקויים בך הכתוב – "בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך"