"..מעיד אני עלי את השמים ואת הארץ, בין גוי ובין ישראל בין איש ובין אשה בין עבד בין שפחה,הכל לפי מעשה שעושה כך רוח הקודש שורה עליו.."

במילים אלו מסתיים המאמר של עדי, ומשאיר לנו את המקום להשלים האם גם בחיינו אנו, המעשה שאנו עושים הוא שקובע את רוח הקודש השורה עלינו. 

טבי עבדו של רבן גמליאל  לחצו לפתיחה.

המאמר פורסם בכתב העת 'דרישה' של המדרשה בבר אילן.