הרב עמית קולא
מלמד בצהלי 'שביל מחשבה'

רב קיבוץ עלומים, ראש בית המדרש ההלכתי של בית הלל,