ד"ר נח חיות
מלמד בצהלי מקרא, וקבוצת קריאה של 929.

ד"ר למקרא, מקים מכינת צהלי