הרב שי ויצמן
מוביל בצהלי חבורת בקיאות במשנה, ובצהלי וברוני שיעור חכמי המזרח

יועץ פרלמנטרי בנושאי דת ומדינה.