הרב ליאור שיליאן
מלמד בצהלי מחשבת הרב סולובייצי'ק

רב קיבוץ עין צורים, מנהל בית ספר במזכרת בתיה