הרב אלקנה שרלו

הרב אלקנה שרלו
מלמד בצהלי מחשבת הרב קוק