הרבנית רחלי ויינשטוק
מלמדת בצהלי וברוני שיעורי תפילה ונשיות

מורה לחסידות ומנחת חבורות תפילה לנשים