הרבנית מיכל נגן
מלמדת בצהלי שביל מקרא, ובצהלי וברוני שיעור 'כושר רוחני'

ראש מוסדות צהלי, שחקנית בתיאטרון רחל קשת