הרבנית זיוית ברלינר
ראש מדרשת רוני

מלמדת גמרא ומחשבה במדרשה