ד"ר נח חיות
מלמד בצהלי וברוני מקרא, ובצהלי קבוצת קריאה של 929.

ד"ר למקרא, מקים מכינת צהלי