דוידי בורבק

דוידי בורבק
מלמד ברוני ובצהלי שסעים בחברה הישראלית