דוידי בורבק


דוידי בורבק
מלמד ברוני ובצהלי שסעים בחברה הישראלית