אליכין בן נון
מורה למחשב ישראל מלמד בצהלי וברוני כוזרי

מנהל חטיבת הבינים בבית הספר בקבוצת יבנה, סגן אלוף במילואים