ציפי חמו לייטר


יועצת חינוכית, מלמדת כישורי חיים בצהלי וברוני

עובדת סוציאלית