ציפי חמו לייטר

יועצת חינוכית, מלמדת כישורי חיים בצהלי וברוני

עובדת סוציאלית