מדריכות צהלי ורוני
מימין לשמאל: אור גולדברגר, מתת פוה, הילה ליבוביץ, רעות שוואב, נטע ימיני

המופלאות שלנו