יערה בן אברהם


יערה בן אברהם
רכזת בוגרות ואחראית גיוסים צהלי

בעלת תואר ראשון בלימודי א"י ותושב"ע, לומדת בתכנית כולל עיון במגדל עוז ותואר שני בתלמוד. הלימוד מאתגר אותי, מצריך עיון ועמל, וחודר אל הרגש ואל החיים. אני אוהבת להיפגש עם אנשים בשיח יומיומי, פשוט וחי, וגם בשיח עומק.