הרבנית רחלי ויינשטוק


הרבנית רחלי ויינשטוק
ראש תכנית אלול

מלמדת חסידות, מנחת חבורות תפילה, מנחה בתי ספר בנושא חינוך לתפילה ומדריכת כלות.